Adatvédelmi nyilatkozat 2017-08-02T11:59:59+00:00

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelő és elérhetőségei

A www.patakgyongyver.hu honlap működtetője:

Palmimar Kft.
Székhely: 7477 Szenna, Bárdi u. 28.
Email: kapcsolat@patakgyongyver.hu
Telefon: +36 20 288 6947
Web: www.patakgyongyver.hu
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-115767/2017

Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama; a kezelt adatok köre és forrása

A tényleges adatkezelések webhelye: a www.patakgyongyver.hu, hírlevél küldés tekintetében a www.mailerlite.com webhely.

Adatok továbbítása

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem teszi – a felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül – más számára hozzáférhetővé a felhasználó által megadott adatokat.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek adatok közlése, átadása céljából megkereshetik az adatkezelőt (jogszabályi kötelezés). Ez esetben személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A hírlevélre feliratkozott felhasználó a hírlevélről egyetlen gombnyomással, automatikusan és azonnal, véglegesen leiratkozhat a hírlevelek alján található leiratkozási linkre kattintva.

A kezelt adatokhoz való hozzáférés

A kezelt adatokhoz kizárólag a patakgyongyver.hu weboldal munkatársai férnek hozzá a feladatuk ellátásához, illetve a felhasználók igényeinek kielégítéséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelés biztonsága

A kezelt személyes adatok védelmét a www.patakgyongyver.hu weboldal működtetője a megfelelő technikai feltételekkel biztosítja. A weboldal adatmegőrzési helye: a MediaCenter Kft. (www.mediacenter.hu) szerverterme.

Jogorvoslat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ha úgy gondolod, hogy adatkezelésünk során a jogaidat megsértettük:

 • vedd fel velünk a kapcsolatot bármely megadott elérhetőségünkön, hogy egyeztessünk és megpróbáljuk orvosolni a hibát. Ennek keretében – az Infotv. 14. §-a alapján – kérhetsz tájékoztatást személyes adataid kezeléséről, kérheted a személyes adataid helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Ha ez nem vezet eredményre:
 • panasszal élhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu)
 • A Hatóság döntésétől függetlenül jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS SZABÁLYOK

A Weboldalt ingyenesen és anélkül látogathatod, hogy önmagadról bármilyen személyes adatot meg kellene adnod.

Blog

A blog esetében az adatkezelés célja az adatkezelő által indított témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet (nicknevet) és az e-mail címet. Az adatok a bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek. Az itt megadott személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja adatfeldolgozónak. A hozzászóló kérheti a bejegyzése és személyes adatai törlését, amelynek az adatkezelő haladéktalanul eleget tesz, és ezt követően nem kezeli tovább az érintett adatait.

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül a nevét is.
A hírlevélre (letölthető anyagokra) való feliratkozással a feliratkozó hozzájárul ahhoz, hogy további rendszeres értesítést kapjon a blogon megjelenő írásokról, és egyéb akciókról, termékekről, szolgáltatásokról.

A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges.

Az itt található szabályok célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása.  A portál használatának megkezdésével elfogadod a felhasználási feltételeket. Amennyiben az alábbi feltételeket nem fogadod el, nem vagy jogosult használni portálunkat. A szabályok nem ismerete, el nem olvasása nem jogosít fel azok megszegésére.

Amennyiben az itt leírt szabályokat a felhasználó megszegi, fenntartjuk a jogot regisztrációja felfüggesztésére, vagy végleges törlésére.

 • Tartsd be a NETIKETT szabályait!
 • Ne írj trágárságokat, gorombaságokat, ne személyeskedj másokkal!
 • Ne írj sértő, durva, rasszista hozzászólásokat, ne provokálj és ne bánts másokat! A sorozatos, provokatívnak ítélt hozzászólások kitiltást vonnak maguk után.
 • Ne tégy közzé illegális anyagot, ne másolj be illegális tartalmakkal kapcsolatos linkeket, egyéb illegális letöltéssel kapcsolatos információkat!
 • Ne árulj semmi illegálisat!
 • Csak olyan képeket tölts fel, amelyek nem sértik a közízlést.
 • Ne hirdess más weblapokat, ne árusíts termékeket, ne reklámozd üzlethálózatodat, szolgáltatásaidat, még burkoltan se! Ha reklámozni szeretnél, vedd fel velünk a kapcsolatot.
 • Ne veszélyeztesd a weboldal biztonságát. (Tilos vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése, floodolása, spamelése, levelekkel való bombázása vagy összeomlasztása. Tilos a portált, illetve a portál infrastruktúráját érintő ok nélküli vagy szükségtelenül nagy terhelést okozó tevékenység. Nem megengedett nem kívánt e-mail- ek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését.)
 • Az általad közzé, vagy elérhetővé tett tartalom: nem sértheti más személyhez fűződő jogait, kegyeleti jogát, valamint személyes adatainak védelméhez való jogát, nem sértheti más szerzői jogát, nem kelthet másokban félelemérzetet, nem buzdíthat erőszakra, gyűlölködésre, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésére, illetve nem ösztönözhet a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra, nem tartalmazhat hivatásbeli-, üzleti- vagy magántitkokat, nem ütközhet jóízlésbe, általánosan elfogadott erkölcsi szabályokba, nem veszélyeztetheti a gyermek- és fiatalkorúak fizikai,
  szellemi vagy erkölcsi fejlődését, továbbá nem ütközhet bármely jogszabály rendelkezéseibe.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A portálon olvasott tanácsok, információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik, az egészséget, életmódot érintő tanácsok tekintetében ajánlott a háziorvossal vagy más szakértővel való konzultáció.

A portált igénybevevő felhasználó elfogadja, hogy a portál oldalain reklámanyagok jelenhetnek meg. Üzemeltető a portál oldalain megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében minden felelősséget kizár.

SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Weboldalak tartalma – beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését – szerzői jogvédelem alá esik,  mely üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel, azonban az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználásra. A fentiektől eltérni csak az üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag az üzemeltetővel szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén üzemeltető a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.
Minden jogot fenntartunk.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezen feltételek a Weboldal használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a weboldal használatbavételével tudomásul vesz. A honlap üzemeltetőjének joga van jelen felhasználási feltételek módosítására, melyre köteles felhívni a felhasználók figyelmét, ezt követően a portál használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben jelen dokumentumot üzemeltető a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra a Weboldal látogatóinak figyelmét – elsősorban Hírlevélben nyújtott tájékoztatással – felhívja.

Az üzemeltető és a felhasználó között a jelen szabályzat alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben: ha a felhasználó kéri regisztrációjának törlését; ha a felhasználót véglegesen kitiltják a szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik; a szolgáltatás megszűnésével; és új szabályzat érvénybe lépésével.

A jelen Szerződésre  Magyarország joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és Az Üzemeltető alávetik magukat az Üzemeltető székhelye szerinti Járásbíróság/Kerületi bíróság kizárólagos illetékességének.