ÁSZF 2017-08-02T11:38:34+00:00

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2017. augusztus 1-től

Kedves Vásárló!

Kérjük, mielőtt megrendelésedet jóváhagyod, figyelmesen olvasd el az alább részletezett Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF)!

Megrendelésed jóváhagyásával és elküldésével, valamint annak a www.patakgyongyver.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) által történő visszaigazolásával Te, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Weboldal vásárlója leszel. A Weboldal üzemeltetője, mint Eladó, valamint Te, mint Vevő között az alábbiakban részletezett feltételek alapján, távollévők közötti szerződés jön létre.

A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formátumban, ráutaló magatartás alapján kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Jelen dokumentumban foglaltak a Webáruház internetes felületén történő megjelenésével lépnek hatályba.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://patakgyongyver.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
http://patakgyongyver.hu/aszf

Amennyiben jelen dokumentumban foglaltakkal nem értesz teljes egészében egyet, és azokat nem kívánod önmagadra nézve kötelező érvényűnek elismerni kérjük, ne vedd igénybe szolgáltatásainkat!

A www.patakgyongyver.hu weboldal üzemeltetője:

Cégnév: Palmimar Kft.
Székhely: 7477, Szenna, Bárdi u. 28.
Képviselő: Patak Józsefné
Adószám: 14663332-1- 14
Cégjegyzékszám: 14-09- 308976
Bejegyző cégbíróság: Somogy Megyei Cégbíróság
Email: kapcsolat@patakgyongyver.hu
Tel: +36 20 288 6947
Bankszámlaszám: 11600006-00000000- 33269865
Számlavezető bank: Erste Bank

Tárhely-szolgáltató elérhetőségei:

MediaCenter Hungary Kft.
6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
E-mail – mediacenter@mediacenter.hu

Tel.: 76 / 506-618
Fax: 76 / 575-024

1. Általános tudnivalók

1.1 A Weboldalon Patak Gyöngyvér e-könyveit lehet megvásárolni illetve ingyenesen letölteni. A megvásárolt minden egyes termék (e-könyv) esetében az Eladó a Weboldal üzemeltetője.
1.2 A Weboldalon szabadon lehet böngészni, az adatszolgáltatás önkéntes. A Megrendelő űrlap kitöltésével mindenki vásárolhat, aki a megrendelés jóváhagyásával és elküldésével elfogadja jelen szerződési feltételeket, és magára nézve azt kötelező érvényűnek ismeri el.
1.3 A Weboldal kizárólag elektronikus úton értékesíti termékeit.
1.4 A termékek a Weboldal internetes felületén, a http://patakgyongyver.hu internetes címen tekinthetők és vásárolhatók meg.
1.5 A megrendelések elektronikus úton megkötött szerződésnek minősülnek, melyek fizetési kötelezettséggel járnak a vásárlóra nézve.
1.6 Az ingyenesen letölthető anyagok regisztrációja nem minősül szerződésnek, és fizetési kötelezettséggel sem járnak a regisztrálóra nézve.
1.7 A Weboldalon keresztül történő vásárlással a Vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és az elektronikus vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a saját számítógépe biztonságos használatáról, valamint az azon tárolt adatok védelméről.

2. Adatvédelem

2.1 A Weboldalt felhasználó természetes személyek személyes adatainak kezelése szabályait az “Adatvédelmi/Adatkezelési Tájékoztató” (a továbbiakban: Tájékoztató) rögzíti, melyet a weboldalak tetején lévő menüből lehet elérni. A Tájékoztató nem vonatkozik más oldalakra, amelyeket a Weboldalról linkekkel lehet elérni.
2.2 Az Eladó, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a Tájékoztató tartalmát, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az ott megfogalmazottaknak.
2.3 Az Eladó kéri a Weboldalt felhasználó természetes személyeket, hogy a jelen ÁSZF tartalmának megismerése mellett olvassák el a mellékelt Tájékoztatóban megfogalmazott Adatvédelmi és adatkezelési szabályokat!

3. Rendelési információk

3.1 A Weboldalon „online” rendelésre van lehetőség. A Megrendelő űrlap kitöltésével és a „Megrendelem” gombra történő kattintással létrejön a Megrendelés, mely elektronikus úton kötött szerződésnek minősül.

3.2 A Weboldalon történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket, az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

3.3. Megrendelés feladására a hét bármely napján, egész nap van lehetőség.

3.4. A Weboldalon történő megrendelést az Eladó csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Vevő a megrendelő oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Weboldal üzemeltetője felelősséget nem vállal.

3.5. A megrendelés bármilyen módosításához a Vevő kérje az Eladó segítségét, a jelen Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségek bármelyikén.

3.6. A megrendelés elküldését követően Vevő 48 órán belül visszaigazolást kap e-mailben. Az email-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége. Az e-mail- ben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

4. A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása

4.1.A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között.

4.2. A megrendelés megérkezését legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazoljuk részedre, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelés során megadott adatokat, a rendelés beérkezésének dátumát, a megrendelt termék adatait, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

4.3. A megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minősül és távollevők között kötött szerződés létrejöttét eredményezi. Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a vonatkozó jogszabály alapján (ld: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 6. § (2) bek.), szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent, vagyis mentesülsz a vásárlás kötelezettsége alól, nem vagy köteles megvásárolni a terméket.

4.4. A megrendelések teljesítése a megvásárolt termék banki átutalás illetve bankszámlára történő befizetés esetén a pénz beérkezését követő 3 munkanapon belül történik.

5. Fizetés módja

5.1. A megrendelt terméket a következő módokon fizetheted ki:

Banki átutalással: Ebben az esetben a megrendelt termékek árát azok átvételét megelőzően fizeted meg a Palmimar Kft. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-33269865 számú bankszámlára banki átutalás útján. A megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően vagy jogosult.

Bankszámlára történő befizetéssel: bankszámlára történő fizetés választása esetén a Palmimar Kft. Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000- 33269865 számú bankszámlára kell befizetned megrendelésed végösszegét.

A fizetendő végösszeg a megrendelés visszaigazoló levelében megtalálható.

5.2. Számlázásunk elektronikusan történik, az elektronikus számlát emailben küldjük.

6. Elállás joga

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II.26.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, vagyis visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2. Viszont: nem gyakorolhatja elállási jogát (többek között) olyan termék esetében, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Így a magánszemély fogyasztót megilleti a 14 munkanapos elállási, illetve szerződés felmondási jog, még a szolgáltatás teljesítése előtt. Ha mi elküldtük neked a fájlokat, letöltési linkeket, akkor már nem élhetsz a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogoddal, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

6.3. A szerződés felmondását, vagy a szerződéstől való elállási szándékod emailben jelezheted a kapcsolat@patakgyongyver.hu címre küldve. A tárgymezőbe írd be, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelésed időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint elállsz a szerződéstől.

7. Észrevétel, információ, panaszkezelés

7.1. A Vevő észrevételével, tájékoztatás kérési igényével, a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásaival az Eladóhoz fordulhat a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott elérhetőségeken.

7.2. A Palmimar Kft. termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás az előző pontban megjelölt elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 72 órán belül – melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol a vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

7.3. A Palmimar Kft. a rendeléssel vagy tevékenységével összefüggő panaszokat hétköznapokon 10:00 – 16:00 óráig fogadja.

7.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Palmimar Kft. és vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése;
  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

8. Hírlevél, reklám célú üzenet

8.1. A Weboldal üzemeltetője hírlevelet, vagy egyéb reklám célú levelet kizárólag azon látogatói számára küld, akik előzetesen, az internetes felületen keresztül, e-mailben, vagy írásban erre engedélyt adnak.

8.2. A hírlevélre feliratkozás önkéntes alapon történik, és nem jár kötelezettségekkel sem a feliratkozó látogató, sem a Weboldal üzemeltetője számára.

8.3. A Weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül különféle kedvezményeket nyújtson a hírlevél szolgáltatásra is feliratkozott vásárlói részére, illetve ezeket a kedvezményeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa, illetve megszüntesse.

8.4. Az Eladó a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

8.5. A kiküldött hírlevél, vagy egyéb reklám célú levél minden esetben tartalmazza a további kiküldés letiltási módját, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát.

8.6. A hírlevél, vagy reklám célú üzenet címzettje bármikor, indoklás nélkül kérheti a Weboldal üzemeltetőjét a kiküldés letiltására, elektronikus vagy hagyományos postai úton egyaránt.

9. Kapcsolattartás

Vevő a megrendelésének leadásával engedélyt ad rá, hogy az Eladó elektronikus vagy hagyományos postai úton, statisztikai, illetve minőségbiztosítási célból megkeresse, és a vásárlási élménnyel kapcsolatos kérdésekben véleményét kérje. Ezekre a kérdésekre a válaszadás kizárólag önkéntes alapon történik, a válaszadás megtagadása nem jár a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel.

10. Szerzői jog

10.1. A patakgyongyver.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, ezért tilos a patakgyongyver.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül.

10.2. A patakgyongyver.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

10.3. Az Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

10.4. Tilos a patakgyongyver.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a patakgyongyver.hu weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

10.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Eladót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Eladó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

11. Egyéb

11.1. A téves, vagy nem valós adatokat tartalmazó megrendelés esetén az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget az ezekből eredő téves teljesítésért. A téves teljesítésből eredő kár megtérítését ebben az esetben az Eladó követelheti a Vevőtől.

11.2. A nem szabályozott kérdésekben a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit alkalmazzák.

11.3. Vitás kérdésekben a bírósági illetékesség helye Kaposvár. Amennyiben nem értesz egyet a jelen szerződésben meghatározottakkal, illetve az abban foglaltakat nem tekinted magadra nézve kötelező érvényűnek kérjük, ne használd a Weboldalt.

Köszönöm, hogy a Weboldalamat választottad, kellemes olvasást, hasznos vásárlást kívánok!

Patak Gyöngyvér
Szenna, 2017. augusztus 1.